Archiwa tagu: prawo autorskie

Prawa autorskie bez umowy

Można śmiało powiedzieć, że wykorzystanie większości projektów graficznych odbywa się bez pisemnej regulacji przekazania praw autorskich. Jak to w praktyce wygląda? Klient lub agencja zamawia projekt (bądź jakiekolwiek inne dzieło zawierające elementy wizualne), wykonawca wystawia fakturę i wydaje się, że wszystko jest ok. Tymczasem  Art. 53 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje, że przeniesienie praw autorskich wymaga formy pisemnej. Tak więc bez pisemnej regulacji prawa autorskie pozostają przy twórcy nawet pomimo zapłaty wynagrodzenia. Autor w takim wypadku teoretycznie nadal jest dysponentem większości uprawnień związanych z utworem. Może żądać odszkodowania za naruszenie praw, bądź zaprzestania bezpodstawnego wykorzystania utworu. Klienta natomiast chroni tzw. licencja dorozumiana. Może wykorzystywać utwór nawet bez pisemnej umowy, ale tylko na własny użytek, tak więc niedopuszczalna jest dalsza sprzedaż utworu (sublicencja), nie mówiąc już o jego modyfikacji.
Podsumowując: klienci, którzy drukują ulotki zawierające zamówiony projekt graficzny mogą spać spokojnie. Natomiast agencja reklamowa lub interaktywna, która zamawia grafikę, a następnie sprzedaje ją klientowi końcowemu bez pisemnej umowy z twórcą, narusza de facto prawa autorskie. Najlepiej więc zawsze zawierać stosowną umowę w formie pisemnej. Nawet ułomna regulacja to mniejsze ryzyko niż jej brak.